ماشین ظرفشویی جدید سری WaterWall، اولین ماشین ظرفشویی با بازوی شستشوی خطی در دنیا است که با پوشش کامل فضای داخلی دستگاه، شستشوی کامل و یکدستی را برای تمام ظروف به ارمغان می آورد.

قطعات ماشین ظرفشویی سری Water Wall سامسونگ

A: سبد انعطاف پذیر سوم، (FlexTray)

B: سبد بالایی

C: سبد پایینی

D: سبد قاشق و چنگال

E: بازوی آبپاش

F: مخزن کمک شستشو: درپوش مخزن کمک شستشو را در خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود. مواد شوینده کمکی را درون آن بریزید. درپوش مخزن را در جهت عقربه های ساعت ببندید.

G: مخزن پودر، قرص، ماده جلا دهنده

H: پوشش دریچه بخار

I: پنل کنترل

پنل کنترل

بررسی ماشین ظرفشویی سری Water Wall سامسونگ

A: روشن / خاموش: برای روشن شدن دستگاه ابتدا درب ماشین ظرفشویی را باز کنید، دکمه Power را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. چراغ آخرین چرخه شستشو روشن خواهد شد.

B: انتخابگر چرخه ها

C: تمیز کننده ماشین ظرفشویی (Self Clean)

D: بالایی

E: پایینی

F: گزینه Speed Booster

G: گزینه Sanitize (ضدعفونی کننده): با استفاده از این گزینه، در چرخه شستشوی نهایی دمای آب تا 162°F (72°C) برای بالاترین دمای ضدعفونی کننده افزایش پیدا می کند. زمانی که دمای آب به دمای ضدعفونی (بالای 155°F (68°C)) برسد چراغ “Sanitize” چشمک می زند، چراغ Sanitize تا انتهای عملکرد ضدعفونی کردن روشن می ماند. وقتی که درب را باز کنید یا دکمه Power را فشار دهید، چراغ Sanitize خاموش خواهد شد. همچنین برای خاموش کردن دستی آن دکمه Sanitize را دوباره فشار دهید.

H: گزینه Dry+/Child Lock: گزینه Dry+ برای خشک شدن کامل ظروف استفاده می شود. برای روشن شدن این گزینه، دکمه Dry+ را فشار دهید. دما در چرخه نهایی شستشو تا 162°F (72°C) بالا می رود و زمان خشک شدن افزایش پیدا می کند. دفعه بعد که می خواهید از ماشین ظرفشویی استفاده کنید، گزینه Dry+ به صورت خودکار انتخاب خواهد شد و برای چرخه شستشوی بعدی اعمال می شود و شما می توانید گزینه Dry+ را با فشردن دکمه Dry+ خاموش کنید.

I: نمایشگر

J: Delay Start(شروع با تاخیر): این عملکرد چرخه شستشو را تا 24 ساعت به تاخیر می اندازد. برای تنظیم این حالت، دکمه Delay Start را بعد از انتخاب چرخه شستشو انتخاب کنید. برای زیاد کردن زمان شروع، دکمه Delay Start را فشار دهید و نگه دارید. زمانی که می خواهید شستشو راه اندازی شود نمایش داده می شود.

K: شروع چرخه شستشو: برای راه اندازی چرخه شستشو، دکمه Start را فشار دهید. سپس درب را ببندید، عمکرد شستشو بدون درنگ راه اندازی خواهد شد.

L: نمایشگر چرخه عملکرد

M: زمان

چرخه های شستشو

بررسی ماشین ظرفشویی سری Water Wall سامسونگ

با توجه به سطح کثیفی ظروف خود، چرخه شستشوی مناسب را انتخاب کنید.

Auto: این چرخه سطح کثیفی را تشخیص می دهد و به طور خودکار چرخه بهینه را بعد از چند دقیقه از راه اندازی ماشین ظرفشویی آغاز می کند.
Normal: این چرخه را برای شستشوی ظروف در حد معمول کثیف استفاده کنید. برچسب مصرف انرژی به این چرخه مربوط است.
Heavy: از این چرخه برای شستشوی طروف بسیار کثیف استفاده کنید.
Delicate: از این چرخه برای شستشوی ظروف شکننده کثیف مانند لیوان ها استفاده کنید. اگر این چرخه شستشو را انتخاب کنید دیگر نمی توانید گزینه های Zone Booster، Dry+ و Sanitize را انتخاب کنید.
Express 60’: از این چرخه برای شستشو سریع ظروف استفاده کنید. این چرخه حدود 1 ساعت زمان صرف می کند. در صورتی که این چرخه را انتخاب کنید دیگر نمی توانید از گزینه های Speed Booster یا Zone Booster استفاده کنید.

قفل کودک

این گزینه به شما اجازه می دهد تا دکمه های روی پنل کنترل (به غیر از دکمه روشن/خاموش) را قفل کنید. بنابراین کودکان نمی توانند با فشار دادن دکمه های روی پنل ماشین ظرفشویی را راه اندازی کنند. تنها دکمه خاموش/روشن فعال می ماند.
برای قفل/باز کردن دکمه های روی پنل کنترل، دکمه Dry+/Child Lock را برای 3 ثانیه فشار دهید.
آیکن قفل کودک نمایش خواهد یافت. قفل کودک تا زمانی که آن را خاموش کنید فعال است.

Self Clean

مخزن ماده شستشو را باز کنید.
برای تمیز کردن داخل دستگاه با استفاده ازعملکرد Self Clean، مایع شوینده را در مخزن شوینده بریزید.
دکمه Self Clean روی پنل کنترل را بزنید.
سپس دکمه Start را فشار دهید.
درب ماشین ظرفشویی را ببندید تا فرایند Self Clean راه اندازی شود.

تمیز کردن نازل آبپاش ماشین ظرفشویی

بررسی ماشین ظرفشویی سری Water Wall سامسونگ

 1. سبد شستشو را به سمت جلو بکشید.
 2. نازل آبپاش را بچرخانید تا باز شود.
 3. داخل نازل آبپاش را بررسی کنید تا قطعات غذا داخل آن نباشد، در صورتی نیاز آنرا تمیز کنید.
 4. دوباره نازل آبپاش را در جای خود قرار دهید.

تنظیم صدا

 1. دکمه Delay Start و Sanitize را به مدت 3 ثانیه نگه دارید.
 2. “S on” نشان داده خواهد شد. برای روشن/خاموش کردن صدا، دکمه Delay Start را فشار دهید.
 3. “S off” نشان داده خواهد شد. برای خروج از حالت تنظیم، دکمه Delay Start و Sanitize را دوباره فشار دهید و نگهدارید.

قرار دادن ظروف بزرگ درون منطقه Zone Booster

ماشین ظرفشویی WaterWall اولین ماشین ظرفشویی است که امکان انتخاب ناحیه شستشوی قدرتمند را با گزینه های متعدد ارائه می کند. علاوه بر امکان انتخاب کل قفسه پایین، امکان انتخاب سمت چپ یا راست برای شستشوی قدرتمند وجود دارد.

اگر شما می خواهید ظروف بسیار کثیف مانند قابلمه و ماهیتابه را بشوئید، گزینه Zone Booster را انتخاب کنید.
ابتدا، ظروف را در سمت چپ یا راست سبد شستشوی پایینی قرار دهید. سپس گزینه L یا R Zone Booster را انتخاب کنید. درب ماشین ظرفشویی را ببندید.

بررسی ماشین ظرفشویی سری Water Wall سامسونگ

راه اندازی دستگاه

 1. ابتدا، درب را باز کنید.
 2. ظروف را در سبد شستشو قرار دهید.
 3. سبد شستشو را در مکان خود قرار دهید.
 4. مخزن شوینده را باز کنید.
 5. مقدار کافی مواد شوینده را در مخزن اصلی شوینده بریزید.
 6. درب مخزن مواد شوینده را با به چپ کشیدن درب مخزن و به پایین فشار دادن آن ببندید.
 7. دکمه Power را فشار دهید.
 8. چرخه شستشوی مناسب مرتبط با سطح کثیفی ظروف انتخاب کنید.
 9. دکمه Start را فشار دهید.
 10. در نهایت، درب ماشین ظرفشویی را ببندید.