خانواده بزرگ و خریداران محترم تلویزیون های سامسونگ می توانند از18  تیر ماه 1396 با خرید تلویزیون های سامسونگ مطابق با جدول زیر، تخفیف نقدی دریافت نمایند. این جشنواره صرفا برای مدلهای مذکور در سراسر کشور می باشد.

بدیهی است که این جشنواره برای مدت محدود اعتبار دارد و شرکت هر زمان که صلاح بداند امکان توقف جشنواره برای یک مدل یا تمامی مدل ها را خواهد داشت.

مدل تلویزیون

مقدار تخفیف نقدی به تومان

43K5850

100,000

43M5850

100,000

48K5850

125,000

48M5850

125,000

43K5890

100,000

43M5890

100,000

49K5890

175,000

49M5890

175,000

49K5950

175,000

49M5950

175,000

49K6960

175,000

49M6960

175,000

49K6965

175,000

49M6965

175,000

49KU7975

200,000

49MU7975

200,000

50KU7970

200,000

50MU7970

200,000

55K5890

200,000

55M5890

200,000

55KU7970

200,000

55MU7970

200,000

55KU7975

250,000

55MU7975

250,000

55KS8985

300,000

55MS8985

300,000

55MS9995

500,000

60KU7970

300,000

60MU7970

300,000

70KU7970

1,500,000

70MU7970

1,500,000

88KS9800

14,000,000