شماره تلفن های تماس فروشگاه:

021 – 33546203
021 – 33546204
021 – 33546205

شماره تلفن همراه:

09106842834

شماره تلفکس فروشگاه:

021 – 33546206

آدرس پست الکترونیک:

info@hyper-home.com

آدرس فروشگاه

تهران - امین حضور - خیابان امیرکبیر شرقی - مرکز خرید خلیج فارس - طبقه همکف - پلاک 34 - فروشگاه خانه سامسونگ مرکزی