توضیحات

هود آشپزخانه 60 سانتیمتر بوش

مدل DWA06E621 (سفید)

مدل DWA06E651 (استیل)

مدل DWA06E661 (مشکی)