توضیحات

عصاره گیر 200 وات دلمونتی مدل DL270

آبمیوه گیری پرس سرد یا عصاره گیر نوعی دستگاه آبمیوه گیری است که در آن به جای استفاده از یتغه های چرخان از نیروی فشار برای تولید آبمیوه استفاده می شود. در این روش با استفاده از فشار، عصاره میوه ها و سبزیجات استخراج می شود.
آب میوه گیری های پرس سرد با سرعت پایین تری آبمیوه تولید می کنند، وی در عوض سروصدای آنها نیز کمتر است. با توجه به کاهش اصطکاک در این روش، به مواد مغذی موجود در آبمیوه نیز آسیب کمتری وارد می شود.

آبمیوه گیری سانتریفیوژ چگونه کار می کند؟

در این نوع از آب میوه گیری ها، تیغه برنده چرخان میوه ها را خرد می کند. سپس یک نیروی سانتریفیوژی محتویات را به سمت یک صافی فلزی هل می دهد تا آب میوه تهیه شود. فیلتر (صافی) چرخان آبمیوه را از پالپ میوه جدا می کند.
آبمیوه گیری های سانتریفیوژی سرعت بیشتری دارند. سرعت بالای تیغه های این آبمیوه گیری ها باعث افزایش اصطکاک، ایجاد حرارت، و در نتیجه نابودی آنتی اکسیدان ها، مواد معدنی، ویتامین ها و آنزیم های گوارشیث موجود در میوه ها و سبزیجات می شود. این آبمیوه گیری ها سروصدای بیشتری دارند، بازده تولید پایینتری دارند و آبمیوه تولیدی شان کف بیشتری دارد.