توضیحات

فریزر صندوقی سام مدل FZ-C37GW

 

فریزر صندوقی سام مدل FZ-C37GW