توضیحات

یخچال فریزر دوقلو 9 فوت سام

مدل RF-L20W (یخچال سفید)

مدل FZ-D20W (فریزر سفید)