توضیحات

یخچال فریزر دوقلو سامسونگ

RR35AEESW – RZ35AEESW (سیلور)