توضیحات

یخچال فریزر دوقلو سامسونگ

RR39M73107F – RZ32M71207F (سیلور)

RR39M7310WW – RZ32M7120WW (سفید)