این روش شستشو یک روش خود تمیزکننده است که کپک هایی که ممکن است در داخل ماشین لباسشویی ایجاد شوند را تمیز می کند. دمای آب در طول تمیز کردن مقرون به صرفه دیگ روی 70 درجه سانتیگراد تنظیم می شود.

هنگامی که لباس ها در داخل ماشین لباسشویی هستند. هرگز از روش تمیز کردن مقرون به صرفه دیگ استفاده نکنید. این کار ممکن است منجر به آسیب وارد شدن به الیاف پارچه یا مشکلاتی برای ماشین لباسشویی شود.

Eco Drum Clean ماشین لباسشویی سامسونگ

عملکرد هشدار خودکار تمیز کردن مقرون به صرفه دیگ

اگر نشانگر “تمیز کردن مقرون به صرفه دیگ” در صفحه نمایش و چراغ در گزینشگر چرخه شستشو پس از شستشو روشن شوند. این موضوع نشان می دهد که دیگ بایستی تمیز شود. در این صورت، لباس ها را از ماشین لباسشویی خارج کرده، ماشین را روشن کرده و تشت را توسط اجرای روش تمیز کردن مقرون به صرفه دیگ تمیز کنید.

اگر روش تمیز کردن مقرون به صرفه دیگ را اجرا نکنید، نشانگر “تمیز کردن مقرون به صرفه دیگ” در صفحه نمایش و چراغ در گزینشگر چرخه شستشو خاموش می شوند. ولی نشانگر “تمیز کردن مقرون به صرفه دیگ” در صفحه نمایش و چراغ در گزینشگر چرخه شستشو پس از اجرای دوبار شستشو دو مرتبه روشن می شوند. با این وجود، این موضوع موجب مشکلاتی برای ماشین لباسشویی نخواهد شد.

با اینکه معمولا هشدار خودکار تمیز کردن مقرون به صرفه دیگ در حدود یک بار در ماه نمایان می شود. تعداد دفعات ممکن است بستگی به تعداد دفعاتی که از ماشین لباسشویی استفاده می شود، متفاوت باشد.