تفاوت سولاردام، مایکروفر و مایکروویو

مایکروویو مایکروویو از ترکیب دو واژه مایکرو یا میکرو MICRO [...]