ظرفشویی رومیزی سام مدل DW-T1309
ظرفشویی رومیزی سام مدل DW-T1309
ظرفشویی رومیزی سام مدل DW-T1309
ظرفشویی رومیزی سام مدل DW-T1309
ظرفشویی رومیزی سام مدل DW-T1309
ظرفشویی رومیزی سام مدل DW-T1309
ظرفشویی رومیزی سام مدل DW-T1309
ظرفشویی رومیزی سام مدل DW-T1309

ماشین ظرفشویی رومیزی 6 نفره سام مدل DW-T1309Sam Dishwasher DW-T1309


2,720,000 تومان2,490,000 تومان

سیلور
تخفیف: 170000 تومان
قیمت: 2,720,000 تومان 2,550,000 تومان
سفید
تخفیف: 230000 تومان
قیمت: 2,720,000 تومان 2,490,000 تومان