ست صبحانه سام مدل BF-3315W
توستر نان سام مدل T-815W
قهوه ساز سام مدل CM-715W
کتری برقی سام مدل EK-115W
ست صبحانه سام مدل BF-3315W
توستر نان سام مدل T-815W
قهوه ساز سام مدل CM-715W
کتری برقی سام مدل EK-115W

ست صبحانه سام مدل BF-3315WSam Breakfast Set BF-3315w


825,000 تومان

سفید
قیمت: 825,000 تومان