سبزی خردکن دلمونتی مدل DL870
سبزی خردکن دلمونتی مدل DL870
سبزی خردکن دلمونتی مدل DL870
سبزی خردکن دلمونتی مدل DL870
سبزی خردکن دلمونتی مدل DL870
سبزی خردکن دلمونتی مدل DL870

سبزی خردکن دلمونتی مدل DL870Delmonti Food Chopper DL870


استیل
قیمت: 660,000 تومان