سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL615
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL615
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL615
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL615

سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL615Delmonti Fryer DL615


1,270,000 تومان

مشکی
قیمت: 1,270,000 تومان