سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240

سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240Delmonti Fryer DL240


مشکی
قیمت: 1,240,000 تومان
سفید
قیمت: 1,240,000 تومان