سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240

سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL240Delmonti Fryer DL240


ناموجود

مشکی
قیمت: ناموجود
سفید
قیمت: ناموجود