سرخ کن چرخشی چندکاره دلمونتی مدل DL605
سرخ کن چرخشی چندکاره دلمونتی مدل DL605
سرخ کن چرخشی چندکاره دلمونتی مدل DL605
سرخ کن چرخشی چندکاره دلمونتی مدل DL605
سرخ کن چرخشی چندکاره دلمونتی مدل DL605
سرخ کن چرخشی چندکاره دلمونتی مدل DL605
سرخ کن چرخشی چندکاره دلمونتی مدل DL605
سرخ کن چرخشی چندکاره دلمونتی مدل DL605

سرخ کن چرخشی چندکاره دلمونتی مدل DL605Delmonti Fryer DL605


1,300,000 تومان

مشکی
قیمت: 1,300,000 تومان