همزن کاسه دار حرفه ای دلمونتی مدل DL110
همزن کاسه دار حرفه ای دلمونتی مدل DL110
همزن کاسه دار حرفه ای دلمونتی مدل DL110
همزن کاسه دار حرفه ای دلمونتی مدل DL110
همزن کاسه دار حرفه ای دلمونتی مدل DL110
همزن کاسه دار حرفه ای دلمونتی مدل DL110
همزن کاسه دار حرفه ای دلمونتی مدل DL110
همزن کاسه دار حرفه ای دلمونتی مدل DL110
همزن کاسه دار حرفه ای دلمونتی مدل DL110
همزن کاسه دار حرفه ای دلمونتی مدل DL110

همزن کاسه دار حرفه ای دلمونتی مدل DL110Delmonti Stand Mixer DL110


مشکی
قیمت: 850,000 تومان