پلوپز دیجیتالی لمسی 20 کاره دلمونتی مدل DL660C
پلوپز دیجیتالی لمسی 20 کاره دلمونتی مدل DL660C
پلوپز دیجیتالی لمسی 20 کاره دلمونتی مدل DL660C
پلوپز دیجیتالی لمسی 20 کاره دلمونتی مدل DL660C
پلوپز دیجیتالی لمسی 20 کاره دلمونتی مدل DL660C
پلوپز دیجیتالی لمسی 20 کاره دلمونتی مدل DL660C
پلوپز دیجیتالی لمسی 20 کاره دلمونتی مدل DL660C
پلوپز دیجیتالی لمسی 20 کاره دلمونتی مدل DL660C

پلوپز دیجیتالی لمسی 20 کاره دلمونتی مدل DL660CDelmonti Pressure Rice Cooker DL660C


1,200,000 تومان

سفید
قیمت: 1,200,000 تومان